Jährlinge

Pferd
Geburtsdatum
Abstammung
Details
Perd, Abstammung, Details

18.02.2023

F. H. v. Isfahan a. d. Adalea

18.03.2023

b. H. v. Japan a. d. Annika

23.03.2023

b. S. v. Guiliani a. d. Arromanches

02.04.2023

F. S. v. Counterattack a. d. Best Evening

28.04.2023

b. S. v. Counterattack a. d. Iron Tigress

11.04.2023

b. H. v. Tai Chi a. d. Seven Shares